Kansanedustaja Eloranta: Käypä hoito -suositukset aikuisten syömishäiriöiden hoidossa nyt harkinnassa

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jätti toukokuun alussa hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Käypä hoito- suosituksen laatimisesta myös aikuisten syömishäiriöiden hoitoon. Eloranta toimii myös Syömishäiriöliitto SYLI Ry:n puheenjohtajana.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia, joissa käsitellään suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Lasten- ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa varten on laadittu vuonna 2009 käypä hoito–suositukset, mutta aikuisten syömishäiriöiden hoitoon ei niitä ole.
Elorannan mukaan suositusten puute näkyy monessa kohtaa; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä sekä erikoissairaanhoidon eri alojen keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua pitäisi lisätä merkittävästi, jotta syömishäiriöiden hoito muodostaisi ehjän kokonaisuuden, jossa on selkeät hoitopolut ja saumattomat hoitoketjut.
Vastauksessaan peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson korostaa lasten ja nuorten syömishäiriöiden Käypä hoito – suositusten ohjaavan ja yhtenäistävän näiden ikäryhmien syömishäiriöiden hyvää hoitoa. Suosituksia myös noudatetaan hoidossa ja hoidon kehittämisessä valtakunnallisesti.
– Koska lasten ja nuorten syömishäiriöiden Käypä hoito –suositukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tuloksellisiksi, on Sosiaali- ja terveysministeriö ollut nyt aloitteellinen Käypä hoito -suosituksen saamiseksi myös aikuisten syömishäiriöiden hoitoon, iloitsee Eloranta.
Elorannan ministeriltä saamassa vastauksessa kerrotaan, että Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt ehdottanut Käypä hoito -johtoryhmän harkittavaksi, onko tarpeen laatia Käypä hoito -suositus aikuisten syömishäiriöiden kansalliseksi hoitosuositukseksi tai laajentaa olemassa olevaa lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoitosuositusta kattamaan myös aikuisiän syömishäiriöiden hoito.
– Toivottavasti myös Käypä hoito -johtoryhmä näkee asian yhtä tärkeänä, jotta Käypä hoito- suositusten laatiminen myös aikuisten syömishäiriöiden hoitoon saadaan aikaan, Eloranta toteaa.
Linkki asiakirjoihin:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_377_2012_p.shtml 
Lisätiedot:
Eeva-Johanna Eloranta
050-5232309