Etelän-SYLI ry on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimiva Syömishäiriöliiton alueyhdistys.  Tarjoamme tietoa, neuvontaa ja vertaistukea syömishäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tavoitteemme on lisätä myös yleistä tietoisuutta syömishäiriöiden monimuotoisuudesta ja vakavuudesta. Teemme yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden järjestöjen kanssa. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Tutustuthan toimintaan osallistuvien selosteeseen henkilötietojen käsittelytoimista!

Yhdistyksen arvot

Armollisuus

Olemme armollisia itseämme ja toisia kohtaan
Suhtaudumme nöyryydellä elämään ja sen eteen tuomiin asioihin

Ymmärrys

Kokemuksellisuus – ymmärrämme syömishäiriöitä omien kokemustemme kautta
Ymmärrämme kuitenkin, että jokainen kokee asiat yksilöinä ja yksilöllisesti

Omanlaisuuden kunnioittaminen

Arvostamme herkkyyttä, hyväksymme rikkinäisyyden
Jokainen on hyvä ja arvokas sellaisena kuin on


Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt syömishäiriöön sairastunut, syömishäiriötä sairastavan läheinen tai muuten asiasta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Varsinaisella jäsenellä on vuosikokouksessa äänioikeus. Jäsenmaksu vuonna 2018 on 18€ / vuosi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole vuosikokouksessa äänioikeutta. Yhdistyksen päätösvaltaa edustaa yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenmaksu vuonna 2018 on 100€ / vuosi.

Jäseneksi voit liittyä osoitteessa http://www.syomishairioliitto.fi/jasenasiat/jaseneksi.html 


Tiedotus

Haluatko tiedot uusista ryhmistä ja kursseista sekä ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi?
Emme lähettele turhia viestejä emmekä roskapostia. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi eivät näy muille listalla oleville eikä jäsenyyttä vaadita liittymiseen.

Käytä oheista lomaketta liittyäksesi tai poistaaksesi itsesi listalta. Tiedotamme toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista myös Facebookissa.

Ennen tiedotuslistalle liittymistä, perehdythän huolellisesti tiedottamista koskevaan selosteeseen henkilötietojen käsittelytoimista!

Tiedotuslistalle liittyminen

Sähköpostiosoitteesi*


Hallitus 2018–2019

Puheenjohtaja:
Kristiina Rekola

Varsinaiset jäsenet:
Pihla Aaltonen
Sarianne Fisk
Hannes Förster
Petra Kangas
Leena Putkonen
Tuuli Tegelman

Varajäsenet:
Vanessa Törnblom

Hallitustyöskentely

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käymään läpi yhdistyksen ajankohtaisia asioita. Hallitus toimii yhdistyksen päättävänä elimenä ja suunnittelee työntekijöiden kanssa toiminnan suunnan ja päättää niistä.

Hallitus valitaan joka vuosi järjestettävässä vuosikokouksessa. Jokainen yhdistyksen jäsen voi tällöin vapaasti ilmaista kiinnostuksensa hallituspaikasta ja äänestää valitsemaansa ehdokasta.


Yhdistyksen säännöt

Tutustu sääntöihin (pdf)