Vertaiskaveritoiminta

Vertaiskaveritoiminta on sinulle, joka kaipaat kahdenkeskistä vertaistukea toipumisen tueksi.

Vertaiskaverin kanssa voit keskustella mieltä painavista asioista ja saada vertaistukea. Vertaiskaveritoiminta pyrkii madaltamaan kynnystä osallistua yhdistyksen muuhun vertaistukitoimintaan ja on suunnattu erityisesti heille, jotka kokevat ryhmiin osallistumisen vielä haastavaksi.

Toiminta käynnistetään yhteisellä tapaamisella, jonka aikana sovitaan käytännön asioista.

Vertaiskaverikyselyt ja lisätietoa: info(at)etelansyli.fi

Vertaiskaverit ovat yhdistyksen vapaaehtoisia ja voivat lähteä seuraksi esimerkiksi kahville, lounaalle tai yhdistyksen toimintaan.


Vertaiskaveritoiminnan säännöt:

 • Vertaiskaveritoiminnan aikana syömishäiriötä sairastava tapaa jäsenyhdistyksen vertaishenkilön 3–5 kertaa. Tapaamiset pyritään pitämään kahden kuukauden sisällä. Vertaishenkilö on joka kerralla sama.
 • Tutustumiskäynnillä perehdytään vertaiskaveritoiminnan sääntöihin ja sovitaan yleisistä käytänteistä, kuten siitä, miten osallistujat ovat yhteyksissä toisiinsa, milloin tavataan jne.
 • Tapaamiset ovat paranemismyönteisiä ja ratkaisukeskeisiä. Tavoitteena on saada apua ja tukea sairaudesta toipumiseen sekä tutustua jäsenyhdistyksen tukitoimintaan.
 • Tapaamiset sovitaan julkiselle paikalle, esimerkiksi kahvilaan tai puistoon.
 • Vertaiskaveritoimintaan osallistuva henkilö saa itse vaikuttaa tapaamiskertojen sisältöön. Tapaamisten aikana voidaan keskustella tai käydä esimerkiksi lounaalla tai elokuvissa.
 • Osastohoidossa oleva syömishäiriötä sairastava henkilö on tervetullut mukaan toimintaan osastohoidon päätyttyä. Lääkärikäynneille, terveyskeskuksiin, sairaaloihin yms. vertaishenkilö ei tule mukaan.
 • Sekä vertaishenkilöllä että tuettavalla on vapaus kertoa tai olla kertomatta itsestään niin paljon tai niin vähän kuin haluaa.
 • Keskustelut ja tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Poikkeuksena ovat henkeen tai terveyteen kohdistuvat vakavat tilanteet. Vertaishenkilö voi keskustella esiin nousseista asioista Etelän-SYLIn työntekijän kanssa.
 • Vertaishenkilö merkitsee muistiin tapaamiskertojen määrän ja tekee mahdollisista kuluista selvityksen. Muuten tapaamiskerroista ei raportoida minnekään.
 • Vertaishenkilö ei ole tapaamisissa terapeutti tai syömishäiriöiden asiantuntija vaan vertainen, joka tietää, mitä syömishäiriötä sairastaminen tarkoittaa ja miten se vaikuttaa elämään.
 • Vertaiskaveritoiminta on vertaistukea, joka täydentää julkisen tai yksityisen puolen terveydenhuoltopalveluja, ei korvaa niitä.
 • Vertaiskaveritoiminta on siihen osallistuvalle maksutonta.