Etelän-SYLI ry:n, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. (FO nummer: 1953728-9) är en medlemsförening av Syömishäiriöliitto – SYLI ry.

Vi är förening som erbjuder olika slags kamratstöd ch rådgivning för ätstörningspatienter och deras närstående. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är södra Finland. Vi är politiskt och religiöst obundna.

STÖDGRUPP på svenska för människor med ätstörningsproblematik

Känner du att dina tankar kring mat eller/och motion styr eller begränsar ditt liv? Då kan vår stödgrupp vara något för dig!

VAD?
En stödgrupp för dej som har ett ansträngt förhållande till mat eller ätandet. Till stödgruppen får du komma som du är, det är inte frågan om terapi, utan endast en samtalsgrupp.
Alla volontärer som ansvarar för föreningens stödgrupper har själva tidigare haft någon form en ätstörningsproblematik och tillfrisknat. Vi erbjuder ett tryggt rum där man får dela med sig av sina upplevelser eller sitta tyst och lyssna om det känns så. Vi vet att man ofta kan känna sig ensam med dessa frågor. Du behöver inte ha en diagnos, man får vara anonym och alla i gruppen har tystnadsplikt. Nedre åldergräns 15 år, ingen övre åldersgräns.

NÄR & VAR
Det är frågan om en öppen grupp, det vill säga man behöver inte anmäla sig eller binda sig, det är bara att dyka upp. Man kan komma en gång eller alla gånger om man vill. Du behöver inte heller vara medlem i föreningen. Den svenska stödgruppen samlas en gång i månaden, måndagar kl. 18.00-19.30 på Kabelfabriken, Helsingfors i Etelän-SYLI:s utrymmen (Tallbergsgatan 1, B-trappan, 4. vån.) Höstens datum är 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12. Hjärtligt välkommen!

Medlemskap

Alla personer som har fyllt 15 år och som har en koppling till ätstörningar eller är intresserade av ämnet kan bli medlemmar. Även juridiska personer och fonder kan ansöka om medlemskap. Egentliga medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Kontaktinformation

Föreningens kansli finns på Kabelfabriken.
Postadress: Tallbergsgatan 1 C 115, 00180 Helsingfors
Besöksadress: Tallbergsgatan, 1 B, 4:e våningen

Tel. 045 841 6853 / 040 535 1626
e-post: info(at)etelansyli.fi

Information om ätstörningar

Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Vård av ätstörningarna

Det är inte lätt för den insjuknade att be om hjälp. Det är dock ett viktigt steg för att bli frisk. Ingen skall behöva vara ensam med sina problem, alla är värda att få hjälp.

Vuxna

Hälsovårdscentralen på det egna området är vanligen den första platsen där man söker vård. Läkaren på hälsovårdscentralen ger vid behov en remiss till vård eller undersökningar på sjukhus. Olika kommuner har olika praxis och tjänster (exempelvis mentalvårdsbyråer, psykiatriska sjukskötare osv.). Kontrollera vilka tjänster som erbjuds i ditt område exempelvis på kommunens webbplats. De flesta kommunerna har en egen social- och krisjour. Kommunen kan också ha ett rådgivningsnummer där du får hjälp att hitta rätt tjänst.

HNS har speciell kliniken för ätstörningarna. Den producerar tjänster för invånare i HNS-området och med betalningsförbindelse för invånare utanför området.

Privata läkarstationer och företagshälsovården 

Privata läkarstationer är ofta ett bra alternativ, om det är ekonomiskt möjligt. Till en privat läkare får man vanligen tid med kort varsel och man kan också välja vilken läkare man vill gå till. Syömishäiriökeskus (Ätstörningscentralen) är en privat klinik specialiserad på ätstörningar. Den har ett terapicentrum och en dygnet-runt-avdelning i Helsingfors. Mer information.

Det lönar sig att utnyttja den företagshälsovård som erbjuds av arbetsgivaren, om man har sådana möjligheter. De som arbetar inom hälsovården har tystnadsplikt, så inga patientuppgifter förmedlas till arbetsgivaren.

Studerande

SHVS är universitets- och högskolestuderandenas hälsovårdscentral, och den erbjuder också mentalvårdstjänster. Vid SHVS mottagningar finns också ett team specialiserat på ätstörningar. Mer information: www.shvs.fi

Kommunerna och städerna erbjuder studerandehälsovård för övriga studerande (exempelvis inom yrkesutbildningen). Mer information på din egen kommuns webbplats.

Psykiatriska polikliniker

I annat än nödsituationer behövs en remiss till de psykiatriska poliklinikerna. Remissen skrivs vanligen av hälsovårdscentralen eller jouren i hemkommunen. I huvudstadsregionen får du närmare information på hälsovårdens rådgivningsnummer 10023.

Ungdomar

Vården av personer under 18 år börjar vanligen på skolhälsovårdarens mottagning, varifrån den unga hänvisas till läkarvård. Läkaren bedömer den ungas hälsotillstånd och skriver vid behov en remiss till specialsjukvård. Remissen kan också skrivas av en privat läkare.

Länkar

HNS psykiatri

HNS kliniken för ätsörningar

Syömishäiriökeskus