Om Etelän-SYLI

Etelän-SYLI ry är en medlemsförening under Ätstörningsförbundet (Syömishäiriöliitto – SYLI ry). Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är södra Finland.

Ätstörning är en sjukdom du kan tillfriskna från. Vi erbjuder olika slags kamratstöd och rådgivning för drabbade och deras närstående.


Kontaktinformation

Föreningens kansli finns på Kabelfabriken.
Postadress: Tallbergsgatan 1 C 115, 00180 Helsingfors
Besöksadress: Tallbergsgatan 1, trappa B på gården, 4:e våningen

e-post: info(at)etelansyli.fi