Eri vapaaehtoistyön muodot

Jos olet kiinnostunut alla luetelluista tehtävistä, otathan yhteyttä vapaaehtois- ja vertaistukikoordinaattoriimme Anu Laukkaseen: anu.laukkanen(at)etelansyli.fi.

Vertaistukiryhmien ohjaaja

Vertaistukiryhmien tarkoituksena on tukea toipumista ja edistää hyvinvointia turvallisessa ilmapiirissä.

Helsingin vertaistukiryhmät kokoontuvat yhdistyksen toimitilassa Kaapelitehtaalla ja muut Uudenmaan alueella toimivat ryhmät erikseen ilmoitetuissa paikoissa.

Osa ryhmistä toteutetaan Zoom-etäyhteydellä. Ryhmiä ohjataan pareittain pääsääntöisesti ilta-aikaan.


Lue lisää

Ohjaajien tehtävänä on:

  1. käytännön asioista huolehtiminen, kuten ovien/alustan avaaminen ja sulkeminen.
  2. palautteen kerääminen.
  3. ryhmäsääntöjen (huoneentaulu) noudattamisesta huolehtiminen.
  4. toiminnasta raportoiminen yhdistyksen työntekijälle.

Ohjaajat toimivat osana ryhmää. Keskustelua käydään yhdessä koko ryhmän kanssa. Vertaistukiryhmätoiminta on aina ryhmämuotoista tukea.

Vertaistukiryhmiä kokoontuu vaihdellen joko kerran viikossa, muutaman kerran kuukaudessa, kerran kuukaudessa tai harvemmin 1,5–2 tuntia kerrallaan eri teemoilla.

Voit tutustua vertaistukiryhmien tarjontaan Tukea ja toimintaa -sivulla ja miettiä, mikä ryhmä ja aika sopisi juuri sinulle.

Vertaiskaveri

Vertaiskaveritoiminta tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisen ja tuettavan välillä tapahtuvaan vertaistuelliseen keskusteluun.

Toiminta käynnistetään yhteisellä tapaamisella. Paikalla ovat vapaaehtoinen, tuettava sekä yhdistyksen työntekijä.

Tapaamisen aikana käydään läpi vertaiskaveritoiminnan säännöt ja sovitaan käytännön asioista, kuten yhteydenpidosta ja ensimmäisestä tapaamisesta.

Vertaiskaveritoiminnan sääntöihin voit tutustua Tukea ja toimintaa -osiossa.


Lue lisää

Vertaiskaveriparilla on mahdollisuus tavata kolmesta viiteen kertaa, minkä jälkeen toiminta päättyy.

Tapaamiset sovitaan vapaaehtoisen ja tuettavan omien aikataulujen ja toiveiden mukaan.

Toimintaan mukaan tuleminen edellyttää sitoutumista kolmeen tapaamiskertaan.

Sähköpostitukivapaaehtoinen

Sähköpostituessa toimiminen mahdollistaa vertaistuen ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköpostitukeen mukaan tulevat vapaaehtoiset kirjoittavat itsestään lyhyen esittelytekstin yhdistyksen verkkosivuille.

Tämän pohjalta kävijät voivat vapaasti olla yhteydessä vapaaehtoiseen.


Lue lisää

Sähköpostituessa toimiminen on aina kahdenkeskistä vertaistukea vapaaehtoisten ja tuettavan kesken. Tämä edellyttää saapuvien sähköpostien säännöllistä seurantaa.

Vapaaehtoinen voi itse määritellä ja tuoda esittelytekstissään esiin, kuinka usein vastaa viesteihin. Sähköpostiosoitteen ja -laatikon luo Etelän-SYLI.

Tukitoiminnan tilastot raportoidaan kerran kuukaudessa työntekijälle.

Ryhmächat-ohjaaja

Ryhmächattien tarkoituksena on tukea toipumista ja edistää hyvinvointia turvallisessa ilmapiirissä.

Erona muuhun vertaistukiryhmätoimintaan on se, että toiminta tapahtuu anonyymisti verkossa Tukinetin chat-alustalla. Voit siis osallistua ryhmächattien ohjaamiseen paikasta riippumatta.


Lue lisää

Ryhmächat-ohjaajien tehtäviin kuuluu käytännön asioista huolehtiminen, kuten:

  1. chatin avaaminen ja sulkeminen
  2. ryhmäsääntöjen (huoneentaulu) noudattamisesta huolehtiminen
  3. palautteen kerääminen
  4. toiminnasta raportoiminen yhdistyksen työntekijälle.

Ryhmächat-ohjaajat toimivat osana ryhmää. Keskustelua käydään yhdessä koko ryhmän kanssa.

Ryhmächatit kokoontuvat vaihdellen joko kerran viikossa, muutaman kerran kuukaudessa, kerran kuukaudessa tai harvemmin 1,5 tuntia kerrallaan eri teemoilla.

Voit tutustua ryhmächattien tarjontaan Tukea ja toimintaa -sivulla ja miettiä, mikä chat ja aika sopisivat juuri sinulle.

Kokemuspuhuja

Kokemuspuhujina voivat toimia syömishäiriön läpikäyneet ja siitä toipuneet tai läheisen roolissa sairastuneen rinnalla kulkeneet vapaaehtoiset.

Jokaisen kokemuspuhujan tarina on arvokas ja yksilöllinen.

Kokemuspuhujana voit itse määrittää, millaisiin tilaisuuksiin haluat osallistua. Saat halutessasi tukea kokemuspuheenvuoron suunnitteluun yhdistyksen työntekijältä.

Blogitekstien kirjoittaja

Nautitko kirjoittamisesta ja haluaisit jakaa ajatuksiasi myös Etelän-SYLIn seuraajille ja kävijöille?

Yksi vapaaehtoistoiminnan muoto on blogitekstien kirjoittaminen yhdistyksen verkkosivuille.

Blogitekstien kirjoittaminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta. Tehtävä sopii erityisen hyvin sellaisille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneelle, jotka eivät pysty tai halua sitoutua ennalta sovittuihin ajankohtiin.

Voit kirjoittaa itse valitsemastasi aiheesta tai Etelän-SYLIn järjestämästä webinaarista. Osa webinaareista julkaistaan tallenteena, joten teksti on mahdollista kirjoittaa itselle sopivana ajankohtana.


Lue lisää

Vapaaehtoisena voit itse määrittää sen, kuinka usein ja paljon kirjoitat. Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä, millainen kokonaisuus voisi olla sinulle sopiva!

Hallituksen jäsen

Koetko hallitustyöskentelyn omaksesi ja haluat olla mukana suunnittelemassa ja tekemässä päätöksiä yhdistyksen tulevaisuudesta?

Hallitustyö on tärkeä vapaaehtoistoiminnan muoto, jolla pääsee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja kehittämään sitä.


Lue lisää

Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokouksissa käydään läpi toimintaa koskevaa materiaalia ja otetaan kantaa yhdistyksen ajankohtaisia asioita koskeviin päätöksiin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Hallitus on yhdistyksen päättävä elin.

Hallitus valitaan joka vuosi järjestettävässä vuosikokouksessa. Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.

Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä. Hallituksen jäseneksi mukaan tuleminen edellyttää siis yhdistyksen jäsenyyttä.

Vertaistukija
TOIVO-sovelluksessa

Toivo-vertaistukisovellus on maksuton palvelu, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen.

Toivo-sovellus on riippumaton ajasta ja paikasta, joten sovelluksen kautta saatava vertaistuki mahdollistaa oikea-aikaisen tuen saamisen eri hoitopolun vaiheissa, osana toipumisen elinkaarta. 

Viesteihin vastataan 48 tunnin sisällä.

Toivo-sovelluksen vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina.

Vapaaehtoinen kirjoittaa itsestään lyhyen esittelytekstin sovellukseen.

Toivo-sovellus löytyy App Storesta ja Google Playsta. Sitä voi käyttää myös selaimella osoitteessa: https://app.mesensei.com/toivo.

Sovellus on kehitetty kumppanuustoimintana yhdessä OLKA-toiminnan, HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja HyTe ry:n (ent. EJY ry) välillä.

Muu mikä?

Onko sinulla jokin taito, osaaminen tai harrastus, jota haluaisit hyödyntää vapaaehtoisen roolissa?

Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja lähdetään ideoimaan, millaista vertaistukitoimintaa sen pohjalta voisi kehittää!