Hyvää vapaaehtoisten päivää!

Tänään 4.12. vietetään valtakunnallista vapaaehtoisten päivää. Teemapäivän tavoitteena on saada puolet Suomesta mukaan vapaaehtoistoimintaan. Suomalaiset välittävät toisistaan ja ympäristöstään ja jo kaksi viidestä tekee palkatonta työtä yhteiseksi hyväksi vapaaehtoistoimijoiden joukon koko ajan kasvaessa. Vapaaehtoisten päivänä myös me Etelän-SYLI:ssä haluamme kiittää vapaaehtoisten joukkoamme.
Etelän-SYLI ry:n vertaistuki pyörii vapaaehtoisten voimin. Ilman mahtavia vapaaehtoisia vertaistukiohjaajiamme meillä ei olisi ryhmiäkään. Ohjaajat jakavat omasta kokemuksestaan ammentamaansa voimaa, toimivat kuuntelijoina ja kannustajina syömishäiriöitä kohdanneille, valavat toivoa toipumisesta omalla esimerkillään. Vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat antavat rohkeasti kasvot syömishäiriölle käydessään kertomassa sairaudestaan ja toipumisestaan eri tahoilla lisäten siten syömishäiriötietoa ja -tietoisuutta.
Hallituksessa toimivat vapaaehtoiset puolestaan huolehtivat siitä, että yhdistyksellä on toimintaansa vaadittavat puitteet, vastaavat taloudesta, toimivat työnantajana ja toteuttavat yhdistyksen pyörittämiseen vaadittavat velvollisuudet.
Kiitämme täydestä sydämestä kaikkia vapaaehtoisiamme, jotka haluavat omasta tai läheisensä vaikeasta sairaudestaan selvittyään tukea toisia onnistumaan. Kiitos teille kaikille. Ilman teitä yhdistys ei olisi mitään!
 
Etelän-SYLI ry:n työntekijät
Kaisu & Veera