Syömishäiriöön sairastuneiden liialliseen liikkumiseen pitää puuttua rohkeasti ja ammattitaitoisesti

Syömishäiriöliitto-SYLI:n KANNANOTTO 10.6.2013
Syömishäiriöön sairastuneet liikkuvat usein paljon ja pakonomaisesti. Liikunta on sairastuneelle keino hallita ahdistusta, jonka vääristynyt suhde ruokaan ja omaan kehoon aiheuttavat. Urheilun tavoitteena on vain kalorien kuluttaminen, painon putoaminen ja syödystä ruuasta eroon pääseminen. Syömishäiriöissä liikkumiseen ei liity todellista mielihyvää.
Syömishäiriöliitolta kysytään usein, miten esimerkiksi kuntokeskukset voivat puuttua selvästi syömishäiriötä sairastavan liikkumiseen. Vastaus ei ole yksiselitteinen, eikä puuttuminen ole helppoa. Silti asian puheeksi ottaminen on ehdottoman tärkeää.
Syömishäiriöön kuuluu vaihe, jolloin sairastuneella ei ole sairaudentuntoa. Liialliseen liikkumiseen puuttuminen tässä vaiheessa aiheuttaa todennäköisesti vain sen, että sairastunut vaihtaa paikkaa, ja liikkuminen jatkuu edelleen tavalla tai toisella. Tästä huolimatta tilannetta ei saa katsoa läpi sormien. Sairastuneen on hyvä tietää, että hänen käyttäytymisensä ei ole tervettä ja että hänestä ollaan huolissaan. Syömishäiriö ei läheskään aina näy päällepäin, mutta silloin kun ihminen on silminnähden sairas, eikä liikkuminen ole hänelle hyväksi, se pitää hänelle myös sanoa.
Tapa, jolla sairastuneen liikkumiseen esimerkiksi kuntokeskuksissa puututaan, on todella merkityksellinen. Puheeksi ottamisen pitää tapahtua ystävällisesti ja sairastunutta pitää ohjata hakemaan apua. Sairastuneelle voi ilmaista oman huolensa ja kertoa, että liikunta-alan ammattilaisen näkökulmasta hän liikkuu voimavaroihinsa nähden liikaa. Sairastuneelle voi aluksi suositella rauhallisempaa liikuntaa ja muistuttaa levon tärkeydestä. Mikäli keskustelu ei auta, sairastuneen hyvinvointiin vedoten hänelle voi kertoa, että hän ei saa toistaiseksi käyttää kuntokeskuksen palveluja. Urheiluharrastus voi jatkua uudelleen voinnin parannuttua, esimerkiksi lääkärintodistuksen esittämisen jälkeen.
Syömishäiriöliitto-SYLI ry toivoo, että syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä voidaan puhua avoimesti myös liikunta- ja urheilumaailmassa. Liitto kannustaa alalla toimivia ammattilaisia kouluttautumaan syömishäiriöiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Lisätietoja:
Jasmine Hri
044 050 6910
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hallituksen jäsen